Witamy na MamiDadi.pl

Regulamin

§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym mamidadi.pl  (zwany dalej Sklepem) jest:

mamidadi.pl
ul. Kochanowskiego 24c/2, 05-074 Długa Kościelna

 zwana dalej Firmą.

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem

1.4. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej mamidadi.pl  przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą  ,Klientem.

§ 2.   OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia dalej zwany Produktem.

2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.

2.3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym mamidadi.pl  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym  mamidadi.pl

2.4. Sklep Internetowy mamidadi.pl  dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji  (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

2.5. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym  towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.

2.6. Towary znajdujące się w ofercie sklepu mamidadi.pl są robione ręcznie. Oznacza to, że każdy produkt jest na swój sposób niepowtarzalny i może nieznacznie różnić się od wizualizacji towaru dostępnego na stronie internetowej sklepu.

2.7 Ze względu na ręczne wykonanie rozmiary produktów podawane są w przybliżeniu. Nie może to więc stanowić podstawy do reklamacji i zwrotu zakupionego w sklepie towaru. Sklep dopuszcza różnice w rozmiarach rzędu +/- 5 cm w przypadku kocyków oraz +/- 3 cm w przypadku pozostałych produktów.

§ 3.   REJESTRACJA

3.1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo, jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

3.2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym  na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.

3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.

§ 4.   ZAMÓWIENIA

4.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

4.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę mamidadi.pl  lub mailem na adres

4.3. Klienci mogą złożyć zamówienia po rejestracji lub jako gość

4.4 W trakcie zamówienia klient określa adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności

4.5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności w przypadku nie wybrania płatności on-line. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

4.6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu kwoty wpłaconej przez klienta w przypadku wybrania opcji przelew lub płatności on-line, lub w ciągu 24 godzin roboczych w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

4.7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem

4.8. Oferta sklepu mamidadi.pl  nie przedstawia jego stanu magazynowego.

4.9. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy mamidadi.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

4.10. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnienia w realizacji zamówienia.

§ 5.   PŁATNOŚĆ

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a) przelew: należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w trakcie składania zamówienia. Numer rachunku bankowego to: 90 1050 1025 1000 0090 4694 0731

b) płatność online za pośrednictwem  systemu przelewy24.pl

c) płatność przy odbiorze. Opcja ta możliwa jest tylko w przypadku wybrania sposobu dostawy z opcją „za pobraniem”  lub odbioru osobistego na terenie Warszawy.

5.2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu przelewy24.pl oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.przelewy24.pl

5.3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

  § 6.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności w przypadku nie wybrania płatności on-line. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

6.2. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu kwoty wpłaconej przez klienta w przypadku wybrania opcji przelew lub płatności on-line, lub w ciągu 24 godzin roboczych w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

6.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e-mail, oraz po zaakceptowaniu wpłaty - Klient otrzyma e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności;

b) w przypadku płatności online za pośrednictwem Systemu przelewy24.pl - w chwili, gdy Klient otrzyma e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.

c) w przypadku wybrania płatności za pobraniem w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zamówienia.

6.3.  W chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie zamówienia, kiedy zamówienie zostanie zrealizowane.

6.4. Zamówienia są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:

a) Kurier: 1-2 dni roboczych. Koszt: 20 zł (dotyczy wysyłek krajowych)

b) Kurier z opcją płatność za pobraniem:1-2 dni roboczych. Koszt 26 zł (dotyczy wysyłek krajowych)

c) Poczta Polska priorytet: 3-5 dni roboczych. Koszt zależny od odległości i wagi nie więcej jak 30 zł

d) Odbiór osobisty. Odbiór osobisty możliwy jest na terenie Warszawy po uprzednim umówieniu z obsługa sklepu.

Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie.

6.5. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a)  anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;

b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

6.6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon  lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy płatność zostanie zaakceptowana i wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

6.8. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem  .

6.9. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem  . Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

6.10. NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

6.10.1. Jeśli w Magazynie Firmy zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy mamidadi.pl  wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

6.10.2. W przypadku, gdy Sklep Internetowy mamidadi.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

6.10.3. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

6.11. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowywww.mamidadi.pl  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy mamidadi.pl  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy mamidadi.pl  zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 § 7.   ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami odesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

   § 8.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

8.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

8.2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres: 03-146 Warszawa, ul. Mikołaja Trąby 6/201. Koszt wysyłki zwracanego towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.  

8.4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy do Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.5. Sklep zwróci należność za zwracany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia.

8.6. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru na adres e-mail [email protected]

8.7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Klient objął Produkt w posiadanie.

8.8. Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient. 

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadkach:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą - produkty na zamówienie Klienta;

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

8.10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

§ 9.   WARUNKI REKLAMACJI

(ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

9.1.Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy mamidadi.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

9.2. Sklep Internetowy mamidadi.pl w ciągu 7 (siedem) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania; warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu  i opisem reklamacji;

9.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

9.4. W przypadku odesłania reklamacji na adres mamidadi.pl ul. Kochanowskiego 24c/2, 05-074 Długa Kościelna, za pośrednictwem Poczty Polskiej, Sklep Internetowy mamidadi.pl zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta.
  

§ 10.  DANE OSOBOWE

10.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym  mamidadi.pl  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym mamidadi.pl.

10.2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych  uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy mamidadi.pl . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

10.4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mamidadi.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego mamidadi.pl  nie oznacza dostępności towarowej i możliwości natychmiastowej realizacji zamówienia.

11.2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mamidadi.pl  nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

11.3. Sklep Internetowy mamidadi.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

11.4. Ceny podane w Sklepie Internetowym  mamidadi.pl są ważne tylko w ofercie internetowej. 

11.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

11.6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy mamidadi.pl  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

11.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.12.2013 r.

Magento Flexible Products Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates